Potkan obecný

    AKUTNÍ PROBLÉM VOLEJTE IHNED ! 

Potkan obecný (Rattus norvegicus)

Potkan je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus, který se často zaměňuje s krysou obecnou (Rattus rattus). Žije převážně v kanalizační síti v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů. Potkan obecný má větší tělo než krysa obecná a jeho zbarvení bývá obvykle světlejší. Délka těla bývá v rozmezí 160–270 mm, ocas je kratší než tělo a měří 130–200 mm. Dosahuje hmotnosti 140–500 g, v zajetí až do 900 g. Samci jsou robustnější, samice bývají až o třetinu menší. Potkan se v přírodě dožívá 2, v zajetí až 2–3 některý i 4 roky. Potkan je dobrý plavec a dokáže se i potápět. Potkan lépe plave a potápí se, lehčí a mrštnější krysa naopak lépe šplhá a skáče. 

Baterie přenášené potkany, způsobující člověku nemoc

Potkan obecný (Rattus norvegicus)

Přenáší :

 • žloutenku,
 • leptospirózu  (Weilova žloutenka) 
 • salmonelózu,
 • myší tyfus, ( ricketsií Rickettsia...)
 • tuberkulózu,
 • krysí skvrnivku
 • tularemie

 • Potkan může přenášet několik nemocí, které mohou být nebezpečné pro člověka.  

  Všechny tyto nemoci mohou mít nepříjemný průběh a ve výjimečných případech mohou dokonce skončit smrtí.

  Copyright © 2024 | DERASPOL s.r.o. +420606060361 email:deraspol.info@gmail.com