NEBEZPEČNÍ škůdci a obtížný hmyz

Škůdce je živočich, který jakýmkoliv způsobem škodí člověku v jeho činnosti, např., jsou to významní  přenašeči nemocí, viz. . Za škůdce považujeme hlavně tyto hlodavce : myš domácí, potkan obecný, krysa obecná.

Mezi významné škůdce ovlivňující fyzické zdraví patří zejména : švábovitý hmyz, ale také mravenec faraon (Monomorium pharaonis)., mouchy.

Mezi hmyz ovlivňující psychiku člověka patří štěnice, svrab. 

Mezi nebezpečný hmyz, zejména pro alergiky může být bodnutí sršněm, vosou, včelou. 

Mezi obtížný hmyz patří komáři, mouchy, pavouci, mravenci, aj. .

Hlavním škůdce v zemědělství jsou : Hryzec polní, Hraboš polní.

Původ slova DERATIZACE je odvozen z latinského "de-", tedy "odčinit" a "rattus", tedy "krysa".

+420606060361 email:deraspol.info@gmail.com